Geldt Corona als overmacht voor uw contractuele verplichtingen?

In sommige contracten is een overmachtsclausule voorzien. Deze clausule bepaalt wat als overmacht wordt aanzien en wat de gevolgen zouden kunnen zijn.

Indien de overeenkomst niet in deze clausule voorziet dient nagegaan te worden of de wettelijke voorwaarden om te spreken van overmacht voldaan zijn.

De voorwaarden zijn als volgt:

  • Er is sprake van een onvoorzienbare hindernis
  • Dit is niet toerekenbaar aan de partij die zich op overmacht beroept
  • De uitvoering van de verbintenissen is tijdelijk/definitief onmogelijk

Deze voorwaarden zijn voor interpretatie vatbaar en de omstandigheden dienen aldus specifiek beoordeeld te worden.

Zo kan een contract dat afgesloten werd ver vóór de coronaproblematiek als onvoorzienbaar beoordeeld worden maar een recent contract niet. Het tijdstip speelt derhalve een belangrijke rol.

Ook alternatieve mogelijkheden om het contract uit te voeren dienen in rekening gebracht te worden zodat iedere situatie aldus afzonderlijk beoordeeld dient te worden.

Het is ook goed mogelijk dat u zelf geconfronteerd wordt met een contractspartij die zich owv corona op overmacht wil beroepen. Ook in dit geval is het mogelijk dat u alsnog een correcte naleving van de overeenkomst vraagt, rekening houdend met de opgesomde voorwaarden.
De economische en maatschappelijke context vragen om flexibiliteit en ook dit kan in deze discussies of de bemiddeling een belangrijke issue zijn. Rigoureus vasthouden aan de overeenkomst zou ook als een vorm van misbruik van recht kunnen aanzien worden.

LIGO-advocaten kan u adviseren omtrent deze evenwichtsoefening!

Aarzel niet en contacteer ons.